“Cel mai mare păcat faţă de semenii noştri nu este acela de a-i urî, ci de a fi indiferenţi…”

Archive for octombrie, 2013

Anunţ

Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unui post temporar vacant de infirmier la Creşa 2, Serviciul Creşe Asistenţă Medicală Unităţi de Învăţământ.      

         Concursul se va desfaşura la sediul din Piaţa C.Coposu nr.3 astfel:

                – în data de 03.12.2013      – interviu

        Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

             – să fie cetăţean român ;

             – să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei ;

             – să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite contra umanităţii .

              Condiţii specifice:

         – studii medii

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde :    

         cerere de înscriere;

         curriculum vitae;

         copia actului de identitate;

         copie a actelor de studii;

         copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă ;

         cazierul judiciar;

         adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

         declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi contra umanităţii;

–    aviz psihologic pentru angajare.

 Dosarele se depun la sediul  Direcţiei de Asistenţă Socială  Mediaş , P-ţa C. Coposu nr. 3,  până   la  data de 04.11.2013  ora  13.00 ( resurse umane ) .

    Relaţii suplimentare se pot obţine de  la sediul Direcţiei de Asistenţă  Socială Mediaş  sau  la  telefon  0269/803866  ( resurse umane) .

 Director executiv

CONEA MIHAELA

ANUNT

Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unei funcţii publice de execuţie vacante de CONSILIER CLASA I GRAD PRINCIPAL la Compartimentul Juridic .
Concursul se va desfăşura la sediul din Piaţa C. Coposu nr.3, în două etape:
– în data de 18.11.2013 ora 10.00 proba scrisă
– în data de 20.11.2013 ora 10.00 interviu

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

– să fie cetăţean român;
– să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;
– să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite contra umanităţii.

Condiţii specifice:
– studii superioare finalizate cu diploma de licenţă în unul din următoarele domenii:
ştiinţe juridice sau administraţie publică;
– minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde :
– cerere de înscriere;
– curriculum vitae;
– copia actului de identitate;
– copia diplomei de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei
– cazierul judiciar;
– adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi contra umanităţii;
– aviz psihologic pentru angajare.

Dosarele se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş , P-ţa C. Coposu nr. 3 , până la data de 04.11.2013 ora 13.00 ( resurse umane ) .
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş sau la telefon 0269/803866 ( resurse umane) .

Bibliografie :
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ;
3. Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală;
4. Legea nr. 292/2011 privind Asistenţa Socială;

Candidaţii vor avea în vedere modificările şi completările la zi ale actelor normative indicate în bibliografie .
Director executiv
Conea Mihaela

Imagine

Bal de caritate „Poveşti de viaţă”

0009
Direcţia de Asistenţă Socială şi Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mediaş, sub egida Consiliului Local al Municipiului Mediaş, organizează Balul de caritate “Poveşti de viaţă”, eveniment care marchează împlinirea a 10 ani de la înfiinţarea şi începerea funcţionării Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Mediaş. Balul se va desfăşura în data de 18 octombrie 2013, începând cu ora 18.30. Prin acest bal, la care au fost invitaţi oficialităţi, oameni de afaceri, colaboratori, se încearcă strângerea de fonduri în vederea menţinerii şi promovării unor standarde înalte de viaţă pentru persoanele instituţionalizate în UAMS, precum şi îmbunătăţirea serviciilor de specialitate oferite.
Dorim ca această acţiune să aibă succes şi să devină o tradiţie în Mediaş, iar prin sumele colectate să putem derula noi activităţi pentru beneficiarii noştri. Organizatorii au pregătit pentru cei prezenţi programe artistice susţinute de medieşeni talentaţi.

De la înfiinţare, Unitatea de Asistenţă Medico-Socială a oferit permanent comunităţii servicii medico-sociale specializate, eficiente şi extrem de necesare persoanelor vârstei a III-a şi a asigurat intervenţia promptă în rezolvarea situaţiilor de risc de excluziune socială în cazul persoanelor vârstnice şi nu numai.

Galerie

La mulţi ani şi multă sănătate!

În această zi, dedicată cinstirii persoanelor vârstnice, dorim să ne exprimăm sentimentele de respect şi preţuire faţă de cei ajunşi la această vârstă. La mulţi ani şi multă sănătate!

Nor de etichete