“Cel mai mare păcat faţă de semenii noştri nu este acela de a-i urî, ci de a fi indiferenţi…”

Archive for ianuarie, 2015

Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap are activitate bilunară la Mediaş

noul-sediu-das-mediasÎn baza unui protocol încheiat între Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) Mediaş (foto) şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sibiu, în sediul din strada Aurel Vlaicu nr. 33 îşi desfăşoară activitatea bilunar (în prima şi a treia zi de marţi a fiecărei luni), comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi, ce emite certificatul de încadrare în grad de handicap. Respectivul serviciu de evaluare completă are ca adresabilitate persoanele care domiciliază în localităţi din nordul judeţului Sibiu. În prealabil, toţi cei îndreptăţiţi trebuie să solicite o programare la DGASPC (tf. 0269/21.82.72), întrucât numărul dosarelor rezolvate la Mediaş este limitat la 35, comisia efectuând în respectivele zile şi deplasări la persoanele netransportabile. În funcţie de gradul de handicap, certificatele eliberate au valabilitate de 6 luni, 12 luni sau permanentă (nelimitată). Având în vedere că handicapul reprezintă deopotrivă o problemă medicală dar şi socială, pe lângă avizele specialiştilor în medicină ori psihologie este necesară şi evaluarea globală de dependenţă (ancheta socială) efectuată de către asistenţii sociali din cadrul DAS. La sfârşitul anului trecut, la Mediaş, erau înregistrate un număr de 359 de cazuri de handicap grav (59 beneficiari de asistenţi personali şi 300 de beneficiari de  îndemnizaţie de însoţitor). De menţionat că, alături de aceştia şi celelalte două categorii (persoanele cu handicap uşor şi mediu) beneficiază de facilităţi, inclusiv materiale.

Reclame

Cuantumul unei porţii de hrană la Cantina de Ajutor Social a fost majorat cu 50 la sută

Cantina socialaÎncepând cu data de 1 ianuarie 2015 a fost majorat cuantumul unei porţii de hrană la Cantina de Ajutor Social (două feluri şi desert, respectiv mâncare rece în zilele de sâmbătă şi duminică), de la 8 lei la 12 lei zilnic. În prezent beneficiază de respectiva formă de protecţie socială un număr de 102 familii, care primesc 170 de porţii de mâncare, în aceste zile efectuându-se actualizările şi verificările trimestriale ale listelor de beneficiari (vârstnici, familii cu mai mulţi copii precum şi cele fără venit ori cu venituri foarte mici). În conformitate cu Legea 208/1997, persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social şi care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social doar în urma plăţii unei contribuţii de 30 la sută din venitul net pe persoană, fără a depăşi costul meselor servite, calculat pe aceeiaşi perioadă. Beneficiarii trebuie să se prezinte până la finele lunii ianuarie (sub sancţiunea sistării respectivelor servicii, începând cu luna imediat următoare) la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din strada Aurel Vlaicu nr. 33 (în incinta fostei Şcoli de Aviaţie) cu documente doveditoare: declaraţie pe proprie răspundere privind situaţia socială familială, acte de identitate ale tuturor membrilor familiei, cupoane de alocaţie şi, după caz de şomaj ori handicap, adeverinţe de salariu precum şi adeverinţe pentru elevi, eliberate de instituţiile şcolare pe care le frecventează.

Jumătate dintre beneficiari au primit deja alimentele de la Uniunea Europeană

Această prezentare necesită JavaScript.

Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) a distribuit până vineri, alimente, prin Programul Operaţional „Ajutorarea persoanelor defavorizate”, la aproape jumătate dintre beneficiari (pensionari şi şomeri cu venit lunar de maxim 400 lei, persoane cu handicap grav şi accentuat, beneficiari ai ajutorului minim garantat şi ai alocaţiilor pentru susţinerea familiei) mai exact la 1642 de persoane din totalul de 3366. Tuturor celor îndreptăţiţi să primească astfel de alimente de la Uniunea Europeană, li se remit, în ordine alfabetică, la adresa de domiciliu, invitaţii de la DAS, pentru a se prezenta într-una din zilele lucrătoare ale săptămânii (între orele 8-12 ) la depozitul situat în strada Aurel Vlaicu nr. 33 (în incinta fostei Şcoli de Aviaţie). Aceştia vor avea asupra lor cuponul non-valoric primit prin poştă din partea Ministerului Fondurilor Europene precum şi actul de identitate (certificatul de naştere pentru copiii sub 14 ani). Zilnic sunt distribuite alimente pentru 200 de persoane, iar până în prezent au fost trimise invitaţii beneficiarilor ale căror nume începe cu litera „P” (inclusiv).

Persoane fără adăpost, ospătate cu o masă caldă de către o profesoară

Această prezentare necesită JavaScript.

O medieşeancă receptivă la semnalele din mass-media locală, care a prezentat situaţia disperată a persoanelor fără adăpost, s-a oferit să acorde o masă caldă (două feluri) beneficiarilor Adăpostului de Noapte şi de Asistenţă de Reinserţie, compartiment din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, al cărui program a fost extins şi în timpul zilei, din cauza temperaturilor extrem de scăzute înregistrate în ultima vreme. Astfel un număr de 15 persoane au beneficiat de generozitatea Mihaelei Coldea, o localnică demnă de tot respectul şi admiraţia.

Şase săptămâni pentru depunerea dosarelor de locuinţe sociale

bloc social lunciiPersoanele care doresc să solicite o locuință socială se pot adresa, în perioada 12 ianuarie-20 februarie 2015, Direcției de Asistență Socială Mediaș în vederea completării și depunerii dosarului cu următoarele acte necesare:

CEREREA TIP – se obţine de la ghişeul D.A.S. şi va fi însoţită de următoarele acte doveditoare necesare pentru evaluarea cererilor şi stabilirea listei de priorităţi:
1.       Copie după actul de identitate pentru toţi membrii familiei;
2.       Copie după certificatul de naştere pentru toţi membrii familiei;
 
3.       Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul) ;
4.       Dovezile de venit la toţi membrii familiei( după caz ): adeverinţă salar net; cupoane de pensie; cupoane şomaj; ajutor special persoană cu handicap accentuat sau grav; adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară ptr. persoanele fizice autorizate; adeverinţă privind cuantumul ajutorului social; cupoanele cu alocaţia de stat pentru copii ( sau extrasul de cont ); adeverinţa de la şcoala pentru fiecare copil de vârstă şcolară care frecventează şcoala;declaraţie pe propria răspundere şi adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară, pentru persoanele majore care nu realizeaza venituri;
5.Acte doveditoare conform art. 43 din Legea nr. 114/1996 pentru solicitanţii care se încadrează în urmatoarele categorii:
  • Persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari,
  • Tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani,
  • Persoanele cu handicap accentuat sau grav
  • Pensionarii, veteranii şi văduvele de război,
  • Eroii şi urmaşii eroilor Revoluţiei române din decembrie 1989
  • Persoanele persecutate din motive politice precum şi celor deportate în străinatate ori constituite în prizonieri, începând cu 1 martie 1945 – Decretului-lege nr. 118/1990
  • Solicitanţii care provin din rândul persoanelor repatriate;
  • Persoanele care dovedesc că sunt marginalizate social – beneficiarii de ajutorul social conform legii nr. 416/2001 si H.G nr. 1149/2002.
Programul de preluarea a dosarelor este de luni – vineri între orele 8.00 – 12.00, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială str. Aurel Vlaicu nr.33, Mediaş .

Nor de etichete