“Cel mai mare păcat faţă de semenii noştri nu este acela de a-i urî, ci de a fi indiferenţi…”

Archive for februarie, 2015

Cinci candidaţi pentru două posturi, la D.A.S. Mediaş

noul-sediu-das-mediasRezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de pompier salvator la biroul SMURD şi a unui post vacant de referent II la Compartiment Locuinţe Sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş. Având în vedere prevederile art. 20 din H.G. nr. 286 /2011 actualizată privind Regulamentul de ocupare a unui post vacant a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs comunică rezultatele în urma selecţiei dosarelor de înscriere:
1. Kadar Raluca Ioana – Pompier salvator – ADMIS
2. Nagy Marius – Pompier salvator – ADMIS
3. Moldovan Emilian – Referent II – ADMIS
4. Ţompi Ana Laura – Referent II – ADMIS
5. Lepădatu Beatrice Lucia – Referent II – ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 19.03.2015 ora 11,00 la sediul Primăriei Mediaş. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot fomula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării , conform art. 31 din H.G. nr. 286 /2011 actualizată privind Regulamentul de ocuparea unui post vacant a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Secretar comisie : Roman Marieta

Reclame

D.A.S. Mediaş acordă subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează unităţi de asistenţă socială

noul-sediu-das-mediasDirecţia de Asistenţă Socială (DAS) Mediaş demarează procedura de selecție a asociațiilor și fundațiilor, în vederea acordării de subvenții de la bugetul local prin bugetul alocat Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş pe anul în curs, pentru perioada aprilie – decembrie 2015. Selecția are loc în temeiul Legii nr. 34/1998, privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează unităţi de asistenţă socială. Termenul limită de depunere a cererilor de solicitare a subvenției este 27.02.2015, ora 12, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, din P-ța Corneliu Coposu nr.3, camera 16. Cererea va fi însoțită de documentele prevăzute la art.4 din normele metodologice de aplicare a Legii 34/1998, aprobate prin H.G. 1153/2001. Pot participa la procedura de selecție asociațiile și fundațiile care nu au încheiat convenții de acordare de servicii de asistență socială pentru anul 2015 cu Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş.

În strada Tineretului va fi amplasat un sistem de supraveghere video cu patru camnere

ECO TINERETULUI MEDIAS 004Având în vedere faptul că municipalitatea administrează un număr important de locuinţe sociale, situate în blocurile nr. 3 şi 5 din str. Tineretului (foto), iar repetatele campanii de igienizare nu i-au responsabilizat, din păcate, pe locuitorii din zonă, Direcţia de Asistenţă Socială a luat decizia de a amplasa, în respectivul perimetru, un sistem de supraveghere video, cu patru camere, ce va fi interconectat la cel existent în cadrul Dispeceratului Poliţiei Locale Mediaş, în vederea monitorizării non-stop a zonei. Pe baza probelor existente şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, poliţiştii locali vor aplica sancţiuni contravenţionale tuturor persoanelor identificate că aruncă deşeuri menajere în alte locuri decât cele special amenajate. Sistemul de supraveghere video va deveni funcţional în maxim o lună, în prezent procedându-se la selecţia de oferte.

Angajări la Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş

noul-sediu-das-mediasDirecţia de Asistenţă Socială  Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi vacante în regim contractual bugetar după cum urmează:

– 1 post pompier salvator la biroul S.M.U.R.D.

– 1 post referent II la Compartiment Locuinţe Asistate

Concursul se va desfaşura la sediul din Piaţa C.Coposu nr. 3 astfel:      

Pentru postul de pompier salvator:

– Test psihologic  în data de  19.03.2015   ora 10.00

– Proba scrisă în data de         19.03.2015   ora 11.00

– Interviu în data de                24.03.2015   ora 10.00

Pentru postul de referent II:

– Proba scrisă în data de          19.03.2015  ora 11.00

– Interviu în data de                 24.03.2015  ora 10.00

 Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

 

– să fie cetăţean român;

– să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;

– să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite contra umanităţii.

 

 Condiţii specifice:

 

– studii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde :

–         cerere de înscriere;

–         curriculum vitae;

–         copia actului de identitate;

–         copie a actelor de studii;

–         copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

–         cazierul judiciar;

–         adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior     derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

–         declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi contra umanităţii;

        Bibliografie :

Pentru postul de pompier salvator:

– Manualul de Prim Ajutor, Cap. I şi Cap. II ,  –  site-ul Ministerului Sănătăţii – Asistenţă medicală de

Urgenţă.

 

 

Pentru postul de referent II:

 

– Legea nr. 114/1996 republicată, actualizată privind locuinţele;

– Legea nr. 292 / 2011 – Legea Asistenţei Sociale ;

– Legea nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale actualizată.

 

Dosarele se depun la sediul  Direcţiei de Asistenţă Socială  Mediaş , P-ţa C. Coposu nr. 3,  până  la  data de 20.02.2015 ora  13.00 ( resurse umane ) .

Relaţii suplimentare se pot obţine de  la sediul Direcţiei de Asistenţă  Socială Mediaş  sau  la  telefon  0269/803866  ( resurse umane) .

Se întocmesc liste suplimentare pentru beneficiarii de alimente de la Uniunea Europeană

10460707_427044157461997_4126049673325522618_nDistribuirea alimentelor de la Uniunea Europeană, efectuată în baza HG nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional „Ajutorarea persoanelor defavorizate”, s-a încheiat în cursul zilei de luni, pentru toţi cei 3366 de beneficiari. Persoanele care din diferite motive nu s-au putut prezenta la data programării, în vederea ridicării acestora, de la depozitul din strada Aurel Vlaicu nr. 33, o vor putea face până la 1 martie 2015. Tot până la aceeaşi dată se recepţionează documente de la toţi cei îndreptăţiţi să primească respectivele ajutoare alimentare (pensionari şi şomeri cu venit lunar de maxim 400 lei, persoane cu handicap grav şi accentuat, beneficiari ai venitului minim garantat şi ai alocaţiilor pentru susţinerea familiei), care nu au fost cuprinşi în liste, în vederea includerii lor pe liste suplimentare. Ulterior, acestea vor fi avizate de primar şi remise spre aprobare Prefecturii Sibiu, întreaga operaţiune încheindu-se în jurul datei de 10 martie. Pentru ridicarea alimentelor de către restanţieri, programul depozitului rămâne şi în această săptămână cel obişnuit (de luni până vineri între orele 8 – 12), urmând ca în perioada 9 februarie – 1 martie, acesta să fie deschis doar în zilele de luni şi miercuri, între orele 8 – 12.

Nor de etichete