“Cel mai mare păcat faţă de semenii noştri nu este acela de a-i urî, ci de a fi indiferenţi…”

Archive for martie, 2015

Statistica beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2014-2015

ajutoare-incalzireÎn conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, a H.G. nr. 920/2011 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G.nr.70/2001, consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau lemne, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, dacă sunt îndeplinite condiţiile legale. Conform prevederilor legale sezonul rece reprezintă lunile noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie. Situaţia statistică privind numărul de beneficiari în municipiul Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou pentru sezonul noiembrie 2014 – martie 2015 se prezintă astfel: la începutul sezonului (noiembrie 2014) au fost înregistraţi un număr de 964 de benficiari de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, 18 pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, 14 pentru încălzirea locuinţei cu lemne (beneficiari fără ajutor social) şi 27 pentru încălzirea locuinţei cu lemne (beneficiari de ajutor social). La finele sezonului (martie 2015) numărul beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale a crescut la 1048, la fel şi cel pentru încălzirea locuinţei cu lemne, care a ajuns la15 beneficiari (fără ajutor social) şi respectiv 34 (beneficiari de ajutor social), doar cel pentru încălzirea cu energie electrică scăzând la 17.

Reclame

Plan anual de acţiune pe 2015 privind serviciile sociale ale D.A.S.

noul-sediu-das-mediasPlanul anual de acţiune privind serviciile oferite de Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş (D.A.S) se elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul judeţului Sibiu, conform Legii nr.292/2011, legea asistenţei sociale, actualizată.
Planul anual de acţiune se face cu participarea tuturor serviciilor şi compartimentelor din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială, în urma consultării furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor.
În întocmirea Planului anual de acţiune pentru anul 2015 s-a ţinut cont, în primul rând, de scopul Direcţiei de Asistenţă Socială şi anume prevenirea, combaterea şi limitarea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. În realizarea scopului, D.A.S. Mediaş acordă servicii şi beneficii de asistenţă socială pornind de la nevoile fiecărei persoane.
Prezentul plan de acţiune conţine atât serviciile sociale existe cât şi propunerile de înfiinţare a unor servicii sociale noi pe categorii de beneficiari.

Categoria de beneficiari – Persoane cu dizabilităţi

Servicii sociale acordate persoanelor cu dizabilităţi sunt următoarele:
Servicii de consiliere socială şi de informare cu privire la drepturile sociale ale acestora. De aceste servicii beneficiază anual un număr de 480 persoane.
Servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, servici de îngrijire personală acordate la domiciliul beneficiarului de îngrijitori informali , încadraţi în funcţia de asistentul personal pentru persoane cu dizabilităţi în baza unui contract individual de muncă . De aceste servicii beneficiază un număr de 59 de pe persoane, sursa de finanţarea fiind bugetul de stat şi bugetul local. Bugetul estimat pentru acest serviciu pe anul 2015 este de 894.000 lei.

În vederea susţinerii serviciilor sociale oferite persoanelor cu dizabilităţi de către
asociaţii şi fundaţi cu personalitate juridică, care administrează unităţi de asistenţă socială, se acordă subvenţii din bugetul local după cum urmează:
Unităţii de asistenţă socială – Centru de integrare prin terapie ocupaţională, administrată de A.R.P.E.H.A.M Mediaş, care furnizează servicii sociale unui număr de 19 beneficiari, valoarea subvenţiei prevăzută în bugetul D.A.S. pentru anul 2015 fiind de 21.000 lei.
Unităţii de asistenţă socială – Centru de zi Speranţa Mediaş, administrată de Asociaţia Phoenix Speranţa Mediaş, care furnizează servicii sociale unui număr de 34 beneficiari, valoarea subvenţiei prevăzută în bugetul D.A.S. pentru anul 2015 fiind de 35.700 lei
Unităţii de asistenţă socială – Centru de recuperare neuromotorie „Pruncul Isus” Mediaş, administrată de Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic , care furnizează servicii sociale unui număr de 35 beneficiari, valoarea subvenţiei prevăzută în bugetul D.A.S. pentru anul 2015 fiind de 18.900 lei

Categoria de beneficiari – Copilul şi familia

Servicii sociale acordate copilului şi familiei sunt servicii de consiliere socială şi informare cu privire la drepturile sociale ale acestora în baza unui plan de servicii, în vederea prevenirii separări copilului de familie, precum şi pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei în familie.
De aceste servicii beneficiază anual un număr de 240 persoane

Serviciile acordate copilului şi familiei acestuia, sunt servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie copiilor de vârsta antepreşcolară, în cele doua creşe aflate în subordinea D.A.S. Mediaş, ca formă de sprijin destinat reconcilierii vieţii de familie cu viaţa profesională. Beneficiază de aceste servicii un număr de 60 copii, sursa de finanţare fiind bugetul local şi contribuţia beneficiarului. Bugetul estimat pentru acest serviciu pe anul 2015 este de 429.000 lei.

Categoria de beneficiari – Persoane fără adăpost

Serviciile sociale adresate persoanelor fără adăpost sunt oferite în cadrul Adăpostului de noapte şi reinserţie pentru persoane fără adăpost din cadrul D.A.S. Aceste servicii au ca scop asigurarea de găzduire pe perioadă determinată, pe timpul nopţii, asociată cu acordarea serviciilor de consiliere şi de reinserţie socială în concordanţă cu nevoile individuale identificate.
Beneficiază de aceste servicii un număr mediu de 15 de persoane, sursa de finanţare fiind bugetul local, bugetul estimat pentru acest serviciu pe anul 2015 este de 88.900 lei.

Categoria de beneficiari – Persoane vârstnice

Servicii sociale acordate persoanelor vârstnice sunt servicii de informare şi consiliere cu privire la drepturile sociale ale acestora. Numărul anual al beneficiarilor este de 1200.
Servicii de îngrijire personala la domiciliu pentru persoane vârstnice realizate de către îngrijitori formali.

În vederea susţinerii serviciilor sociale oferite persoanelor vârstnice de către
asociaţii şi fundaţii cu personalitate juridică, care administrează unităţi de asistenţă socială, se acordă subvenţii din bugetul local după cum urmează:
Unităţii de asistenţă socială – Cantina „Bucătăria pe roţi”, administrată de Asociaţia Evanghelică de Diaconie Mediaş, care furnizează servicii sociale unui număr de 90 beneficiari, valoarea subvenţiei prevăzută în bugetul D.A.S. pentru anul 2015 fiind de 24.300 lei

Obiective pentru anul 2015

Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciului de îngrijire personală la domiciliu pentru persoane vârstnice.
Înfiinţarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice, care va avea o capacitate de 15 locuri.

Categoria de beneficiari – Persoanele şi familiile fără venituri sau cu venituri reduse

Servicii sociale acordate persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse aflate în risc de excluziune socială sunt servicii de consiliere şi informare, servicii de inserţie/reinserţie socială, servicii de reabilitare, adaptate nevoilor individuale. Numărul anual al beneficiarilor acestor servicii este de 380 .
Beneficiază de hrană acordată de cantina socială un număr de 170 de persoane fără venituri sau cu venituri reduse. Sursa de finanţare a acestui serviciu este bugetul local şi contribuţia beneficiarului, bugetul estimat pe anul 2015 fiind de 1.240.000 lei .

Categoria de beneficiari – Bolnavi cronici

Serviciile sociale adresate bolnavilor cronici sunt oferite de Unitatea de Asistenţă Medico- Socială Mediaş instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcţiei de asistenţă socială Mediaş.
Serviciile oferite în Unitatea de Asistenţă Medico Socială sunt următoarele:
• Identificare şi evaluare
• Informare în domeniu
• Consiliere socială
• Sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză
• Reintegrare familială şi comunitară
• Servicii de bază pentru activităţile zilnice
• Servicii de suport pentru activităţile instrumentale de zi cu zi
• Servicii de îngrijire socio-medicale de natură medicală
• Servicii de îngrijire paleativă
• Servicii de recuperare şi reabilitare
• Suport şi acompaniament
• Găzduire pe perioadă determinată
• Promovare relaţii sociale (socializare)
• Servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive (prepararea şi distribuirea hranei)
• Alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate
Beneficiază de serviciile Unităţii de Asistenţă Medico Socială un număr mediu lunar de 44 de persoane.
Sursele de finanţare a unităţii fiind bugetul local, bugetul de stat şi contribuţia beneficiarului. Bugetul estimat pentru anul 2015 este de 1.620.000 lei .

Obiective pentru anul 2015

Îmbunătăţirea condiţiilor de rezidenţă din cadrul U.A.M.S.

Tuturor femeilor, de 8 Martie, un sincer „LA MULŢI ANI!”

8-martie-trandafir-catel-sclipiciPentru că sunteţi cele care înseninează zilele bărbaţilor (chiar dacă ei se plâng doar pentru că aşa s-au obisnuit!), pentru că sunteţi cele care şi numai când priviti spre copiii, daţi lumii mai multă frumusete, pentru că sunteti cele care găsesc în fiecare zi timp pentru problemele si nevoile celor dragi, pentru că reuşiţi (după nori şi furtuni) să o luaţi iarăşi de la capăt, mai puternice şi mai decise, pentru că doar sufletele voastre ştiu ce e iubirea, cum se dăruieşte şi cum se primeste ea, pentru tot ceea ce reprezentaţi pe pământ, timpul se opreşte o clipă în loc, în prag de primăvară, pentru a vă aduce un omagiu de 8 Martie. LA MULŢI ANI!

Două zile pentru distribuirea tichetelor sociale

2013 specimen tichet socialPe baza invitaţiilor remise beneficiarilor (pensionari cu venituri lunare de maxim 570 lei, din municipiul Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou), se va proceda la distribuirea tichetelor sociale, în zilele de vineri (6 martie) şi luni (9 martie), între orele 8-12, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din strada Aurel Vlaicu nr.33 (fosta Aviaţie). Tichetele sociale, în valoare de 100 lei/ persoană, se acordă pensionarilor, ca măsură de protecţie şi sprijin, în conformitate cu HCL 334/2014, de patru ori pe an: 8 Martie, Paşti, Ziua Internaţională a Vârstnicului (1 octombrie) şi Crăciun. Un număr de 796 de persoane vor beneficia de tichete sociale acordate de 8 Martie, respectiv 803 persoane de Paşti. De asemenea, în preajma sărbătorilor pascale, urmează a fi premiate un număr de 34 de cupluri care aniversează 50 de ani de căsătorie, respectiv 106 persoane care împlinesc 80 ani de viaţă.

Se pot depune cereri pentru pensiile de ghetou

untitledPe site-ul Ambasadei Germaniei la Bucureşti, www.bucuresti.diplo.de, subdomeniul http://www.bucuresti.diplo.de/…/4375290/Daten/5147332/ddatei merkola .tt ghettoren.pdf este publicată broşura sub indicativul RK-Ref-541 SE Ghetto (ZRBG), Informaţii privind dreptul de pensie ce derivă dintr-o activitate de muncă desfăşurată într-un ghetou. Conform acestui document, există beneficiari de pensie, în anumite condiţii, pentru munca prestată într-un ghetou, în perioada regimului naţionalist-socialist din Germania (1933-1945), aşa numita „pensie de ghetou”. În principiu de această pensie beneficiază, pe de o parte, persoanele care au muncit în ghetou şi care, datorită vârstei lor actuale, pot beneficia de o pensie de vechime regulamentară, precum şi urmaşii unei astfel de persoane (văduvă/văduv) care, urmare a muncii prestate de soţul/soţia defunctă într-un ghetou, pot fi îndreptăţite la o pensie de urmaş. În acest context sunt informaţi solicitanţii de etnie romă, care în principiu pot beneficia de o astfel de pensie, că doar Agenţia Naţională pentru Romi, Splaiul Independenţei nr. 202 Bucureşti, tel. 021/311 3048 este autorizată să acorde sprijin la formularea cererilor. Persoană de contact: expert Cristina Muntean, tel. 0269/210 104 int.217, mobil: 0745. 301.780, fax: 0269/218 177, email: cristina.muntean@prefecturasibiu.ro

 

Nor de etichete