“Cel mai mare păcat faţă de semenii noştri nu este acela de a-i urî, ci de a fi indiferenţi…”

Archive for mai, 2015

Bachmann sprijină categorii sociale vulnerabile din Mediaş

Având în vedere semnificaţia datei de 9 mai 1945 (Ziua Victoriei) care consfinţea sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, în urma semnării, de către Germania nazistă, a actului de capitulare necondiţionată, Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) Mediaş consideră oportun şi necesar ca, la împlinirea a 70 de ani de la respectivul eveniment de cotitură din istoria omenirii, să-i omagieze pe veteranii de război care au luptat pentru deziderate precum libertatea, independenţa şi suveranitatea naţională. Astfel, în semn de preţuire pentru toţi aceşti vârstnici, aflaţi în bună parte în nevoi şi cu o sănătate precară, începând de luni 11 mai, DAS acordă unui număr de 23 veterani de război din Mediaş, ajutoare materiale sub formă de alimente, în valoare de câte 100 lei de persoană. Ajutoarele sunt duse direct la domiciile beneficiarilor, graţie implicării în respectiva acţiune de responsabilitate socială a SC Bachmann Romania SRL. Este pentru al treilea an consecutiv când firma specializată în fabricarea şi distribuirea componentelor şi a sistemelor electronice adaptate nevoilor clienţilor, decide să vină, prin sponsorizare, în sprijinul unor categorii sociale vulnerabile din Mediaş.

Reclame

Cursuri gratuite pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav

Cei 59 de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul D.A.S. Mediaş vor participa în perioada 7-14 mai la cursul organizat de angajator o dată la doi ani, în conformitate cu Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cursurile se vor desfăşura în sala de conferinţe a Serviciului Beneficii de Asistenţă Socială şi Servicii Sociale din strada Aurel Vlaicu nr.33, pe două grupe, a câte trei zile pentru fiecare grupă în parte şi vor fi susţinute de trei formatori, angajaţi ai D.A.S. Mediaş. La final participanţii, care vor fi suspuşi unui test de evaluare, vor primi diplome nominale, toate costurile ocazionate de curs fiind suportate din bugetul D.A.S. Mediaş. Tematica primei zile de curs va include asistarea integrării şcolare şi a educaţiei permanente a persoanei cu handicap; asistarea integrării profesionale a persoanei cu handicap grav şi supravegherea respectării drepturilor persoanei cu handicap. A doua zi de curs se va axa pe supravegherea stării de sănătate a beneficiarului; comunicarea între asistentul personal şi persoana cu handicap; asistarea activităţii şi participării persoanei cu handicap grav în familie şi comunitate. Ultima zi de curs va fi rezervată acordării îngrijirilor primare persoanei cu handicap; asigurării alimentaţiei şi hrănirii beneficiarilor, respectiv adaptării mediului la nevoile beneficiarului.DAS-CURS 005

Nor de etichete