“Cel mai mare păcat faţă de semenii noştri nu este acela de a-i urî, ci de a fi indiferenţi…”

Archive for noiembrie, 2015

Tichetele sociale de Crăciun se vor distribui în perioada 2-4 decembrie 2015

ziua varstnicului 003Prin H.C.L. Mediaş nr. 334/2014 şi 9/2015 s-a stabilit ca măsură de suport şi sprijin pentru persoanele vârstnice, acordarea unui ajutor material constând în tichete sociale în valoare de câte 100 lei, cu ocazia sărbătorilor de 8 martie, Paşti, Ziua Internaţională a Vârstnicului (1 octombrie) şi Crăciun, pentru categoria de pensionari la limită de vârstă sau în pensie anticipată, cu un venit lunar de maxim 570 lei. Astfel, tichetele sociale de Crăciun vor fi distribuite unui număr de 791 pensionari, în zilele de 2,3 şi 4 decembrie 2015, între orele 9-13, potrivit invitaţiilor deja remise beneficiarilor. În situaţia în care titularii, din motive justificate, nu se pot prezenta personal în ziua şi la ora stabilită, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, din strada Aurel Vlaicu nr. 33, tichetele sociale vor putea fi ridicate şi de către aparţinătorii legali pe baza actului de identitate propriu, respectiv al beneficiarului de drept (ambele în original).

Reclame

A scăzut numărul cererilor de ajutoare pentru încălzire

ajutoare-incalzire3Vineri, 13 noiembrie, s-a încheiat la Mediaş, prima etapă de colectare a cererilor de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece 2015-2016. Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut s-a constatat o scădere a numărului de solicitanţi, fiind înregistrate 734 de cereri la ajutoare pentru încălzirea cu gaze naturale, 17 pentru încălzirea cu energie electrică şi 19 pentru încălzirea cu lemne, un număr de 7 cereri (6 pentru încălzirea cu gaze naturale şi 1 pentru încălzirea cu lemne) fiind respinse. În vederea acordării ajutoarelor pentru încălzire pe luna decembrie 2015, cererile vor fi preluate la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din strada Aurel Vlaicu nr. 33, în perioada 2-15 decembrie 2015. Singura modificare legată de documentele însoţitoare ale cererilor de acordare a respectivei prestaţii sociale este necesitatea prezentării adeverinţelor de venit pe luna noiembrie 2015.

„Serbările normalităţii”, la Mediaş

Această prezentare necesită JavaScript.

Reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş au participat, sâmbătă la prânz, la seria de dezbateri „Serbările Normalităţii – celebrarea unei normalităţi care exclude şi condamnă violenţa domestică, traficul de parsoane şi lipsa egalităţii de şanse”, ce s-a desfăşurat la Casa de Cultură a Sindicatelor. Pe parcursul a circa două ore, în prezenţa unei numeroase asistenţe, au avut loc discuţii şi dezbateri pe tema dezvoltării unor măsuri integrate cu abordare sistemică şi naţională de prevenire şi combatere a violenţei domestice şi a traficului de persoane. De menţionat că, la nivelul judeţului Sibiu s-a raportat, anul trecut, un număr de 225 cazuri de violenţă domestică, însă fenomenul este unul mult mai amplu şi include pe lângă violenţa fizică şi cea verbală, psihologică, economică şi socială. Toţi cei care au luat cuvântul, au fost unanimi de acord că legislaţia specifică ar trebui amendată, pentru că ordinele de restricţie, ori „Legea locuinţelor” nu le oferă autorităţilor posibilitatea de a-i ţine la distanţă pe agresori faţă de victime, de a monitoriza fiecare caz în parte şi de a acţiona cu maximă eficienţă. La Mediaş, bunăoară, deşi există, de ceva timp, o strânsă colaborare cu o asociaţie de profil, aceasta a ajuns doar până la nivelul consilierii şi al îndrumării victimelor către instituţiile abilitate. Un proiect tematic cu finaţare nerambursabilă a fost însă respins, dar el şi-ar putea găsi, totuşi, materializarea, în cursul anului viitor, cu fonduri de la bugetul local.

Sesiune de informare pe tema serviciilor sociale adresate copilului şi familiei

Sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, din strada Aurel Vlaicu nr.33, a fost luni, între orele 10-14, gazda unei sesiuni de informare având ca temă procesul de evaluare a nevoilor de servicii sociale adresate copilului şi familiei şi întocmirea planurilor locale de acţiune în domeniul social, acţiune ce se va desfăşura la nivelul localităţilor judeţului Sibiu, în perioada noiembrie 2015-februarie 2016. Simpozionul a fost organizat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sibiu în colaborare cu organizaţia „SOS Satele Copiilor”. Respectiva sesiune de informare a inclus, pe de o parte, prezentarea procesului de diagnoză socială, în contextul dezvoltării sistemului de servicii sociale la nivelul judeţului, iar pe de altă parte prezentarea metodologiei care va fi utilizată pentru evaluarea generală a nevoilor sociale ale copiilor şi familiilor din judeţul Sibiu. Au fost o serie de discuţii, întrebări şi propuneri privind implementarea procesului de diagnoză socială, menit a conduce la realizarea unui plan de acţiune în domeniul social, cu stabilirea necesarului de resurse umane, financiare şi materiale. În perioada imediat următoare, alte patru sesiuni de informare similare vor fi programate în tot atâtea zone ale judeţului Sibiu, organizatorii venind în acest fel în întâmpinarea autorităţilor publice locale de la nivelul oraşelor şi comunelor, prin oferrea de suport tehnicşi financiar pentru realizarea diagnozei sociale a comunităţilor şi respectiv pentru planificarea măsurilor prioritare de asistenţă socială pentru copii şi familii.

Această prezentare necesită JavaScript.

Balul romilor a ajuns la a VIII-a ediţie

Această prezentare necesită JavaScript.

Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş s-a implicat, din punct de vedere logistic, în organizarea celei de-a VIII-a ediţii a „Balului Romilor”, care a avut loc vineri după amiază la Grădina de Vară a Restaurantului „Traube”. Cei aproximativ 300 de participanţi au avut parte de un program artistic variat, incluzând concursuri de dansuri tradiţionale şi karaoke. Manifestarea a fost „asezonată” (pe lângă băutură) şi cu mâncare din belşug, în acest scop fiind pregătite 1300 de sarmale şi sacrificate două oi ce au fost preparate la ceaun.

Nor de etichete