“Cel mai mare păcat faţă de semenii noştri nu este acela de a-i urî, ci de a fi indiferenţi…”

Archive for ianuarie, 2016

Campania „Și tu poți să adopți”, a „poposit” la Mediaș

ADOPTIESala „Daniel Thellmann” din Mediaș a găzduit, joi la prânz, o campanie de informare inedită pentru municipiul de Târnava Mare, organizată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu, sub titulatura „Și tu poți să adopți”. Acțiunea, ce se va derula pe parcursul a trei luni, în mai multe localități din județul Sibiu, este una menită a veni în sprijinul persoanelor și familiilor interesate să adopte copii, în condițiile în care s-a constatat faptul că există o insufientă mediatizare a respectivului act juridic. Două dintre angajatele Biroului de adopții și postadopții din cadrul DGASPC Sibiu au explicat asistenței care sunt etapele, condițiile și eligibilitatea necesare adoptării unui copil. În momentul de față, la nivelului județului Sibiu sunt atestate doar 19 persoane singure sau familii interesate de adopție, în condițiile în care există 150 copii adoptabili. Numărul anual al adopțiilor este și el unul foarte redus, mai exact 18 în anul 2014 și 16 în anul 2015. Acest „fenomen” este datorat, pe de o parte, faptului că adopțiile se fac, după o riguroasă selecție, de către autoritatea națională în materie, iar pe de altă parte pentru că sunt „doriți” spre adopție doar copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 2 ani. Marele neajuns legislativ constă în faptul că un copil abandonat la naștere, în spital, nu este adoptabil decât după împlinirea vârstei de un an, interval în care acesta să nu fi fost vizitat niciodată de către părinții biologici. 

Reclame

În atenția beneficiarilor de tichete sociale

12243146_556757691157309_1297724761842908051_nDupă ce, la finele anului trecut, prin HCL 270/2015 s-a decis acordarea (și în anul 2016), a tichetelor sociale (în valoare de 100 lei) ca măsură de suport și sprijin pentru pensionarii (cu venituri mici) din municipiul Mediaș și satul aparținător, Ighișu Nou, recent a fost modificat și plafonul venitului, respectiv de la 570 lei la 600 lei lunar. Toți beneficiarii prestației sociale în speță (pensionari la limită de vârstă sau anticipată) vor fi invitați să se prezinte cu o copie după actul de identitate și cuponul de pensie pe luna februarie 2016, la sediul Direcției de Asistență Socială, din strada Aurel Vlaicu nr. 33, la momentul primei distribuiri (din cele patru anuale) a tichetelor sociale, respectiv în prima decadă a lunii martie 2016.

D.A.S. Mediaş preia dosarele pentru locuinţe sociale

bloc-social-lunciiPersoanele care doresc să solicite o locuință socială se pot adresa, în perioada 11 ianuarie – 19 februarie 2016, Direcției de Asistență Socială Mediaș în vederea completării și depunerii dosarului cu următoarele acte necesare:

CEREREA TIP – se obţine de la ghişeul D.A.S. şi va fi însoţită de următoarele acte doveditoare necesare pentru evaluarea cererilor şi stabilirea listei de priorităţi:
1. Copie după actul de identitate pentru toţi membrii familiei;
2. Copie după certificatul de naştere pentru toţi membrii familiei (sub 14 ani);
3. Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul) ;
4. Acte de venit pentru toţi membrii familiei (după caz): adeverinţă salariu net; cupoane de pensie; cupoane şomaj; ajutor special persoană cu handicap accentuat sau grav; adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară ptr. persoanele fizice autorizate; cupon privind cuantumul ajutorului social; cupoanele cu alocaţia de stat pentru copii (sau extrasul de cont); adeverinţă de la instituţia de învăţământ pentru fiecare copil de vârstă şcolară care frecventează şcoala; declaraţie pe propria răspundere şi adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară, pentru persoanele majore care nu realizeaza venituri;
5.Acte doveditoare conform art. 43 din Legea nr. 114/1996 pentru solicitanţii care se încadrează în urmatoarele categorii:
Persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari,
Tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani,
Persoanele cu handicap accentuat sau grav
Pensionarii, veteranii şi văduvele de război,
Eroii şi urmaşii eroilor Revoluţiei române din decembrie 1989
Persoanele persecutate din motive politice precum şi celor deportate în străinatate ori constituite în prizonieri, începând cu 1 martie 1945 – Decretului-lege nr. 118/1990
Solicitanţii care provin din rândul persoanelor repatriate;
Persoanele care dovedesc că sunt marginalizate social – beneficiarii de ajutor social (venit minim garantat) conform legii nr. 416/2001 si H.G nr. 1149/2002.
Programul de preluarea a dosarelor este de luni – vineri între orele 8.00 – 12.00, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială str. Aurel Vlaicu nr.33, Mediaş.

Nor de etichete