“Cel mai mare păcat faţă de semenii noştri nu este acela de a-i urî, ci de a fi indiferenţi…”

Archive for septembrie, 2017

A fost lansat proiectul „Strategia de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate de pe raza municipiului Mediaș POCU/85/5/1/107017”

Municipalitatea din Mediaș a demarat în data de 16 august 2017 proiectul„ Strategia de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate de pe raza Municipiului Mediaș”- cod SMIS 2014+: 107017, care va fi finalizat în 09 noiembrie 2017.

Proiectul este cofinanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 -2020 Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Prioritatea de investiție 9.vi „Strategii de dezvoltare locală apel de proiecte elaborate la nivelul comunității, în cadrul apel de proiecte POCU/86/5/1/” – Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 221.951,84 lei, din care 215.688, 89 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Proiectul se implementează de către Municipiul Mediaș, în calitate de lider de parteneriat, Romactiv Business Consulting SRL (partener 1) și Asociația ”Phoenix-Speranța” (partener 2) și are ca obiectiv general creșterea capacității de planificare strategică la nivelul municipiului Mediaș prin elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală având ca scop creșterea gradului de dezvoltare socio-economică a zonelor urbane marginalizate, bazată pe responsabilitatea comunității.

Activitățile proiectului includ: înființarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și asigurarea funcționalității acestuia, inclusiv prin îmbunătățirea competențelor membrilor și personalului GAL; delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), inclusiv a zonei urbane marginalizate (ZUM); animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL; elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală si a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală.

Prin implementarea proiectului se vor obține următoarele rezultate:

  • Constituirea unui parteneriat local viabil (Grup de Actiune Locală) având ca scop dezvoltarea socio-economică a comunității marginalizate de pe raza municipiului Mediaș
  • Diagnosticarea stării relațiilor funcționale, a disparităților și a oportunităților de dezvoltare în scopul formulării direcțiilor de dezvoltare locală
  • Stimularea participării și implicării membrilor comunității în procesul de planificare strategică, în vederea construirii unui relații de parteneriat necesare rezolvării în comun a unor probleme de importanță majoră pentru dezvoltarea zonei marginalizate din Municipiul Mediaș.
  • Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală și a listei de intervenții ca instrument pentru dezvoltarea sustenabilă și echilibrată a comunității marginalizate, în sensul combaterii sărăciei și excluziunii sociale

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Informații suplimentare se pot obține de la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAȘ, jud SIBIU

Persoană de contact: Mihaela Conea – Manager de proiect

Telefon: 0269/837764, Email:  das_medias@yahoo.com

Reclame

Beneficiarii de tichete sociale, invitați la sediul D.A.S. pentru actualizarea bazei de date

Având în vedere faptul că, începând cu luna iulie, cuantumul pensiilor s-a modificat, beneficiarii de tichete sociale (vârstnici cu venituri lunare de maxim 600 lei) sunt invitați la sediul Direcției de Asistență Socială (D.A.S.) Mediaș din str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 (fosta Școală de Aviație), în perioada 12 septembrie – 4 octombrie, pentru a depune o copie după actul de identitate precum și cuponul de pensie din luna august sau septembrie 2017. În prezent numărul beneficiarilor de tichete sociale se ridică la 596 de persoane, acestea primind de două ori pe an (în preajma sărbătorilor pascale și a celor de iarnă) tichete în valoare de câte 100 lei, ca măsură de sprijin oferită prin hotărâre a Consiliului Local Mediaș.

ANUNȚ

Direcția de Asistență Socială (D.A.S.) Mediaș informează asupra faptului că documentația de solicitare a subvențiilor pentru anul 2018, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, ce înființează și administrează unități de asistență socială, poate fi depusă la sediul D.A.S. din Mediaș, Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11, până cel târziu în data de 29 septembrie 2017 (ultima zi lucrătoare din luna curentă). Cererea respectivă va fi însoțită de documentele prevăzute la art. 4 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998, aprobate prin H.G. nr. 1153/2001.

Nor de etichete