“Cel mai mare păcat faţă de semenii noştri nu este acela de a-i urî, ci de a fi indiferenţi…”

Archive for the ‘Noutăţi’ Category

A fost lansat proiectul „Strategia de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate de pe raza municipiului Mediaș POCU/85/5/1/107017”

Municipalitatea din Mediaș a demarat în data de 16 august 2017 proiectul„ Strategia de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate de pe raza Municipiului Mediaș”- cod SMIS 2014+: 107017, care va fi finalizat în 09 noiembrie 2017.

Proiectul este cofinanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 -2020 Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Prioritatea de investiție 9.vi „Strategii de dezvoltare locală apel de proiecte elaborate la nivelul comunității, în cadrul apel de proiecte POCU/86/5/1/” – Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 221.951,84 lei, din care 215.688, 89 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Proiectul se implementează de către Municipiul Mediaș, în calitate de lider de parteneriat, Romactiv Business Consulting SRL (partener 1) și Asociația ”Phoenix-Speranța” (partener 2) și are ca obiectiv general creșterea capacității de planificare strategică la nivelul municipiului Mediaș prin elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală având ca scop creșterea gradului de dezvoltare socio-economică a zonelor urbane marginalizate, bazată pe responsabilitatea comunității.

Activitățile proiectului includ: înființarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și asigurarea funcționalității acestuia, inclusiv prin îmbunătățirea competențelor membrilor și personalului GAL; delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), inclusiv a zonei urbane marginalizate (ZUM); animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL; elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală si a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală.

Prin implementarea proiectului se vor obține următoarele rezultate:

  • Constituirea unui parteneriat local viabil (Grup de Actiune Locală) având ca scop dezvoltarea socio-economică a comunității marginalizate de pe raza municipiului Mediaș
  • Diagnosticarea stării relațiilor funcționale, a disparităților și a oportunităților de dezvoltare în scopul formulării direcțiilor de dezvoltare locală
  • Stimularea participării și implicării membrilor comunității în procesul de planificare strategică, în vederea construirii unui relații de parteneriat necesare rezolvării în comun a unor probleme de importanță majoră pentru dezvoltarea zonei marginalizate din Municipiul Mediaș.
  • Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală și a listei de intervenții ca instrument pentru dezvoltarea sustenabilă și echilibrată a comunității marginalizate, în sensul combaterii sărăciei și excluziunii sociale

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Informații suplimentare se pot obține de la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAȘ, jud SIBIU

Persoană de contact: Mihaela Conea – Manager de proiect

Telefon: 0269/837764, Email:  das_medias@yahoo.com

Anunțuri

Beneficiarii de tichete sociale, invitați la sediul D.A.S. pentru actualizarea bazei de date

Având în vedere faptul că, începând cu luna iulie, cuantumul pensiilor s-a modificat, beneficiarii de tichete sociale (vârstnici cu venituri lunare de maxim 600 lei) sunt invitați la sediul Direcției de Asistență Socială (D.A.S.) Mediaș din str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 (fosta Școală de Aviație), în perioada 12 septembrie – 4 octombrie, pentru a depune o copie după actul de identitate precum și cuponul de pensie din luna august sau septembrie 2017. În prezent numărul beneficiarilor de tichete sociale se ridică la 596 de persoane, acestea primind de două ori pe an (în preajma sărbătorilor pascale și a celor de iarnă) tichete în valoare de câte 100 lei, ca măsură de sprijin oferită prin hotărâre a Consiliului Local Mediaș.

ANUNȚ

Direcția de Asistență Socială (D.A.S.) Mediaș informează asupra faptului că documentația de solicitare a subvențiilor pentru anul 2018, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, ce înființează și administrează unități de asistență socială, poate fi depusă la sediul D.A.S. din Mediaș, Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11, până cel târziu în data de 29 septembrie 2017 (ultima zi lucrătoare din luna curentă). Cererea respectivă va fi însoțită de documentele prevăzute la art. 4 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998, aprobate prin H.G. nr. 1153/2001.

Cuplurile „de aur” și octogenarii din Mediaș și Ighișu Nou, recompensați de municipalitate, în preajma sărbătorilor pascale

După ce, la finele săptămânii trecute, unui număr de 594 de pensionari cu un venit lunar de până la 600 lei, le-au fost distribuite tichete sociale în valoare de câte 100 lei, octogenarii din Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou precum și cuplurile care au aniversat o jumătate de secol de căsnicie vor fi omagiați și recompensați de către municipalitate cu diplome de excelență și premii în bani. Festivitatea în speță, orgnizată pentru cei 115 octogenari și respectiv 27 de cupluri „de aur”, se va desfășura marți 11 aprilie, de la ora 13 la Sala Traube.

Timp de cinci săptămâni D.A.S. Mediaș va prelua cereri pentru locuințe sociale

bloc-social-lunciiCa la fiecare început de an, Direcția de Asistență Socială Mediaș (D.A.S.) va proceda la preluarea cererilor persoanelor și familiilor îndreptățite să obțină o locuință socială.
ACTELE NECESARE pentru dosarul de solicitare a unei locuinţe sociale sunt:
CEREREA TIP – se obţine de la ghişeul D.A.S. şi va fi însoţită de următoarele acte doveditoare necesare pentru evaluarea cererilor şi stabilirea listei de priorităţi :
1. Copie după actul de identitate pentru toţi membrii familiei;
2. Copie după certificatul de naştere pentru toţi membrii familiei;
3. Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul) ;
4. Dovezile de venit la toţi membrii familiei (după caz): adeverinţă salariu net și dovada încadrării în muncă; cupoane de pensie; cupoane şomaj; ajutor special persoană cu handicap accentuat sau grav; adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară pentru persoanele fizice autorizate; adeverinţă privind cuantumul ajutorului social; cupoanele cu alocaţia de stat pentru copii ( sau extrasul de cont); adeverinţa de la institutuția de învățământ pentru fiecare copil de vârstă şcolară; declaraţie pe propria răspundere şi adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară, pentru persoanele majore care nu realizeaza venituri;
5. Copie decizie de pensie invaliditate (dacă este cazul)
6. Copie după ultima diplomă de studii sau cursuri acreditate (persoane adulte dacă este cazul );
7. Copie după diploma obținuță la compeții nationale sau internaționale (copii cu vârstă școlară dacă este cazul )
8. Copie după carnetul de elev pentru elevii care au obtinut media generală minim 8 sau calificativul minim B (dacă este cazul)
9. Acte doveditoare conform art. 43 din Legea nr. 114/1996 pentru solicitanţii care se încadrează în urmatoarele categorii:
• Persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari,
• Tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani,
• Persoanele cu handicap accentuat sau grav
• Pensionarii, veteranii şi văduvele de război,
• Eroii şi urmaşii eroilor Revoluţiei române din decembrie 1989
• Persoanele persecutate din motive politice precum şi celor deportate în străinatate ori constituite în prizonieri, începând cu 1 martie 1945 – Decretul-lege nr. 118/1990
• Solicitanţii care provin din rândul persoanelor repatriate;
• Persoanele care dovedesc că sunt marginalizate social – beneficiarii de ajutorul social conform legii nr. 416/2001 si H.G nr. 1149/2002.
Perioada de preluare a dosarelor este de cinci săptămâni, respectiv 12.01.2017 – 17. 02. 2017 (de luni până vineri între orele 8.00 – 12.00) la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială – Mediaş.

Masă caldă, timp de patru zile, pentru beneficiarii Adăpostului de Noapte, din partea Crucii Roșii

Această prezentare necesită JavaScript.

Având în vedere temperaturile extrem de scăzute prognozate pentru o perioadă mai îndelungată de timp, vineri, s-a decis ca Adăpostul de Noapte din cadrul Direcției de Asistență Socială să funcționeze, cel puțin în week-end și pe timp de zi. Capacitatea adăpostului (15 locuri) va putea fi suplimentată, în funcție de numărul de solicitări. De menționat că, în ziua de Bobotează și de Sf. Ioan Botezătorul, dar și duminică și luni, beneficiarii respectivei locații (8 persoane) au avut parte de o plăcută surpriză din partea voluntarilor și membrilor Subfilialei Mediaș a Crucii Roșii. Aceștia au făcut eforturi lăudabile pentru a le asigura celor fără de adăpost câte o masă caldă (în toate cele 4 zile menționate), astfel de acțiuni perpetuându-se, de altfel, an de an.

Sărbători fericite tuturor colaboratorilor și beneficiarilor D.A.S.

craciun-fericitFie ca spiritul Crăciunului să vă mângâie sufletele, să vă aducă bucurii şi sănătate, fericire şi noroc, cadouri sub brad şi oameni dragi aproape. Nu vă pierdeți credința care face totul posibil, speranța care ne dă putere să continuăm și dragostea care face orice mai frumos, Direcţia Asistenţă Socială Mediaș urează colaboratorilor și beneficiarilor săi, un Crăciun fericit și un An Nou, 2017, mult mai bun. LA MULȚI ANI!

Nor de etichete