“Cel mai mare păcat faţă de semenii noştri nu este acela de a-i urî, ci de a fi indiferenţi…”

bloc-social-lunciiCa la fiecare început de an, Direcția de Asistență Socială Mediaș (D.A.S.) va proceda la preluarea cererilor persoanelor și familiilor îndreptățite să obțină o locuință socială.
ACTELE NECESARE pentru dosarul de solicitare a unei locuinţe sociale sunt:
CEREREA TIP – se obţine de la ghişeul D.A.S. şi va fi însoţită de următoarele acte doveditoare necesare pentru evaluarea cererilor şi stabilirea listei de priorităţi :
1. Copie după actul de identitate pentru toţi membrii familiei;
2. Copie după certificatul de naştere pentru toţi membrii familiei;
3. Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul) ;
4. Dovezile de venit la toţi membrii familiei (după caz): adeverinţă salariu net și dovada încadrării în muncă; cupoane de pensie; cupoane şomaj; ajutor special persoană cu handicap accentuat sau grav; adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară pentru persoanele fizice autorizate; adeverinţă privind cuantumul ajutorului social; cupoanele cu alocaţia de stat pentru copii ( sau extrasul de cont); adeverinţa de la institutuția de învățământ pentru fiecare copil de vârstă şcolară; declaraţie pe propria răspundere şi adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară, pentru persoanele majore care nu realizeaza venituri;
5. Copie decizie de pensie invaliditate (dacă este cazul)
6. Copie după ultima diplomă de studii sau cursuri acreditate (persoane adulte dacă este cazul );
7. Copie după diploma obținuță la compeții nationale sau internaționale (copii cu vârstă școlară dacă este cazul )
8. Copie după carnetul de elev pentru elevii care au obtinut media generală minim 8 sau calificativul minim B (dacă este cazul)
9. Acte doveditoare conform art. 43 din Legea nr. 114/1996 pentru solicitanţii care se încadrează în urmatoarele categorii:
• Persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari,
• Tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani,
• Persoanele cu handicap accentuat sau grav
• Pensionarii, veteranii şi văduvele de război,
• Eroii şi urmaşii eroilor Revoluţiei române din decembrie 1989
• Persoanele persecutate din motive politice precum şi celor deportate în străinatate ori constituite în prizonieri, începând cu 1 martie 1945 – Decretul-lege nr. 118/1990
• Solicitanţii care provin din rândul persoanelor repatriate;
• Persoanele care dovedesc că sunt marginalizate social – beneficiarii de ajutorul social conform legii nr. 416/2001 si H.G nr. 1149/2002.
Perioada de preluare a dosarelor este de cinci săptămâni, respectiv 12.01.2017 – 17. 02. 2017 (de luni până vineri între orele 8.00 – 12.00) la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială – Mediaş.

Anunțuri

Această prezentare necesită JavaScript.

Având în vedere temperaturile extrem de scăzute prognozate pentru o perioadă mai îndelungată de timp, vineri, s-a decis ca Adăpostul de Noapte din cadrul Direcției de Asistență Socială să funcționeze, cel puțin în week-end și pe timp de zi. Capacitatea adăpostului (15 locuri) va putea fi suplimentată, în funcție de numărul de solicitări. De menționat că, în ziua de Bobotează și de Sf. Ioan Botezătorul, dar și duminică și luni, beneficiarii respectivei locații (8 persoane) au avut parte de o plăcută surpriză din partea voluntarilor și membrilor Subfilialei Mediaș a Crucii Roșii. Aceștia au făcut eforturi lăudabile pentru a le asigura celor fără de adăpost câte o masă caldă (în toate cele 4 zile menționate), astfel de acțiuni perpetuându-se, de altfel, an de an.

craciun-fericitFie ca spiritul Crăciunului să vă mângâie sufletele, să vă aducă bucurii şi sănătate, fericire şi noroc, cadouri sub brad şi oameni dragi aproape. Nu vă pierdeți credința care face totul posibil, speranța care ne dă putere să continuăm și dragostea care face orice mai frumos, Direcţia Asistenţă Socială Mediaș urează colaboratorilor și beneficiarilor săi, un Crăciun fericit și un An Nou, 2017, mult mai bun. LA MULȚI ANI!

Această prezentare necesită JavaScript.

Decis să mențină și pe viitor lucrurile bune preluate de la vechea administrație, actualul executiv a ținut să-i omagieze joi,  începând cu ora 10, la Sala Traube (pregătită de sărbătoare), pe vârstnicii Mediașului și ai satului aparținător Ighișu Nou, în cadrul unei ceremonii devenite deja tradiționale. Astfel, un număr de 66 de cupluri care au sărbătorit o jumătate secol de căsnicie, precum și 198 de persoane care au împlinit 80 ani de viață au primit diplome de excelență și premii în bani de la primarul Gheorghe Roman și respectiv viceprimarul Christinne Thellmann. Au fost momente emoționante și o bucurie de nedescris ce se putea citi pe chipurile celor omagiați, care s-au simțit prețuiți și respectați de oficialitățile locale, pentru tot ceea ce au făcut, de-a lungul existenței lor, în cadrul comunității medieșene. 

dscf7732Apropierea sfintelor sărbători de Crăciun, reprezintă un bun prilej pentru administrația locală, de a-i omagia pe vârstnicii Mediașului și ai satului aparținător Ighișu Nou, și de a le oferi pensionarilor cu venituri de până la 600 lei lunar, drept măsură de suport și de sprijin, tichete sociale în valoare de câte 100 lei. Acestea vor fi distribuite celor 802 beneficiari, în zilele de 7 și 8 decembrie 2016, între orele 8-13, la sediul Direcției de Asistență Socială (D.A.S.) Mediaș, din incinta fostei Școli de Aviație. Precizăm că, toți aceștia, vor trebui să revină în perioada 16 ianuarie – 28 februarie 2017 la sediul D.A.S. Mediaș cu o copie după actul de identitate și un cupon de pensie din lunile ianuarie sau februarie 2017, pentru actualizarea anuală a bazei de date. De menționat că, săptămână mai târziu, mai exact în data de 15 decembrie 2016 ora 10, la Sala Traube, va avea loc festivitatea de premiere a persoanelor care au împlinit vârsta de 80 ani (198 beneficiari), respectiv au aniversat 50 de ani de la celebrarea căsătoriei (66 beneficiari).

ajutoare-incalzireUn număr de 547 familii sau persoane singure au solicitat, în prima etapă de preluare a cererilor (10 octombrie – 10 noiembrie 2016) acordarea subvenției la gaz, iar alte 21 respectiv 10 au solicitat subvenție pentru încălzirea cu lemne, respectiv cu curent electric. Se constată o reducere cu peste 25 de procente a cererilor înregistrate de la an la an, în condițiile în care în sezonul rece 2014/2015 numărul cererilor era de 1049 (cu un cuantum total al subvențiilor de 126.029 lei), pentru ca un an mai târziu să scadă la 778 (cu un cuantum total al subvențiilor de 96.388 lei). Pentru celelalte patru luni rămase pentru acordarea ajutoarelor de încălzire, cererile vor fi preluate, tot la sediul Direcției de Asistență Socială,în perioada 5 – 15 decembrie 2016, alături de celelalte acte doveditoare fiind necesară prezentarea venitului pe luna noiembrie 2016.

6maternali237Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu desfășoară o nouă campanie de recrutare a persoanelor ce pot fi angajate ca asistenți maternali profesioniști. Este cunoscut faptul că, la nivelul județului Sibiu există o mare nevoie de asistenți maternali profesioniști, având în vedere că, pe de o parte, rețeaua în speță este una îmbătrânită, impunându-se înlocuirea persoanelor vârstnice (care se pensionează), cu altele mai tinere și apte de muncă, iar pe de altă parte că există copii în situații de risc, care au nevoie de protecție specială asigurată de asistenții maternali profesioniști. Prin acest tip de activitate se oferă un loc de muncă persoanelor din comunitate, care doresc și îndeplinesc condițiile de eligibilitate, persoane care nu și-au găsit un loc de muncă și care au puține șanse de reconversie profesională, dar și o alternativă familială pentru copiii aflați în situații de risc. Necesitatea de a petrece mai mult timp alături de familie, pentru rezolvarea problemelor gospodărești dar și nevoia de a contribui la asigurarea veniturilor familiei, pentru prosperitatea ei, poate reprezenta o soluție pentru aceste persoane, munca de Asistent Maternal Profesionist (AMP), constituindu-se într-o opțiune viabilă de muncă la domiciliu.

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR INTERESATE  SĂ  DEVINĂ ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI

(ANGAJAŢI AI DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI)

 Asistentul maternal profesionist (AMP) este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor primiţi în plasament.

 

Câteva din condiţiile  pe care trebuie să le îndeplinească persoanele interesate sunt:

 

 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să aibă domiciliul în judeţul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative;
 • Prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 • Să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utlizatorilor săi;
 • Să aibă minimum 10 clase;
 • Să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate;
 • Să fie dispusă şi să aibă capacitatea să primească copil/copii în plasament în regim de urgenţă, cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani, având in vedere situaţia de risc.

Mai multe informaţii referitoare la condiţiile de atestare ca asistent maternal profesionist pot fi găsite pe site-ul DGASPC Sibiu- www.dasib.ro

 

NU POATE FI ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST:

 • persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu profesia de asistent maternal profesionist;
 • părintele decăzut din drepturile părinteşti sau căruia i-au fost interzise sau limitate drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
 • persoana care suferă de boli cronice psihice sau boli cronice transmisibile;
 • persoana care are proprii copii daţi în plasament.

 

Facilităţile financiare acordate pentru creşterea şi îngrijirea copilului în asistenţă maternală sunt:

 • salariul asistentului maternal (minim pe economie – 1050 lei/lună);
 • spor de 15% pentru al II- lea copil dat în plasament;
 • spor de 25% pentru plasamentul unui copil cu dizabilităţi;
 • alocaţia lunară de plasament în cuantum de 600 lei/copil, iar dacă copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiază de alocaţie lunară de plasament majorată cu 50%, respectiv 900 lei;
 • alocaţia de stat pentru copil: – pentru copilul cu vârsta până la 2 ani sau pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap – 200 lei/luna;
 • pentru copilul peste 2 ani – 84 lei/lună;
 • pentru copilul peste 3 ani încadrat în grad de handicap – 168 lei/lună

 

Persoanele interesate trebuie să se prezinte la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu (Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2), la Serviciul Management de caz pentru Asistenţă Maternală (tel.0269.23.20.66 int.43) pentru a primi toate informaţiile necesare şi a fi consiliate de specialiştii serviciului.

 

ACTE NECESARE PENTRU ATESTAREA CA ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST

Conform Hotărârii nr. 679/2003 privind condițiile de obținerea atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist

 

 • cerere de evaluare a capacității, (formular tipizat, se obține de la sediul DGASPC Sibiu, Serviciul Management de Caz pentru Adulți);
 • curriculum vitae al solicitantului precum și motivele pentru care dorește să devină asistent maternal profesionist;
 • copii legalizate după actele de studii ale solicitantului;
 • copie Livret de Familie a solicitantului;
 • copii legalizate de pe actele de stare civilă pentru solicitant și membrii familiei acestuia (C.N., C.C., C.D., B.I./C.I.);
 • o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuiește solicitantul, în care să se menționeze numele, prenumele și data nașterii acestora, precum și, după caz, gradul de rudenie cu solicitantul;
 • certificate medicale eliberate de policlinica de care aparțin, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului și a persoanelor cu care acesta locuiește;
 • certificat de evaluare psihologică solicitant și membrii familiei;
 • cazier judiciar al solicitantului și al persoanelor peste 18 ani, cu care acesta locuiește;
 • un document care să ateste dreptul de folosință asupra locuinței, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere, declarația autentificatăa titlului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere prin care acesta recunoaște solicitantului un drept de folosință asupra locuinței, cunoscând specificul activității pe care solicitantul urmează să o desfășoare ca asistent maternal profesionist, sau, după caz, copie legalizată de pe contractul de subînchiriere, încheiat în condițiile legii;
 • declarație pe proprie răspundere a solicitantului din care să reiasă faptul că nu desfășoară alte activități independente din care să realizeze venituri;
 • adeverințe de venituri pentru membrii familiei solicitantului;
 • recomandări/referințe ale vecinilor, cunoscuților, rudelor, precum și ale reprezentanților autorității publice locale de la domiciliul acestuia (Poliția locală, Primărie), cu privire la profilul moral al solicitantului (minim 3 recomandări);
 • recomandări/referințe pentru ceilalți membri adulți ai familiei solicitantului (Poliția locală, Primărie, loc de muncă), cu privire la profilul moral al acestora (minim 3 recomandări pentru fiecare membru);
 • caracterizări școlare pentru copiii biologici ai solicitantului;
 • declarație pe proprie răspundere dată de solicitant din care să reiasă faptul că nu este decăzut din drepturile părintești;
 • declarații ale solicitantului din care să reiasă faptul că va colabora cu familia biologică/adoptivă a copilului, că va manifesta atitudini non-discriminatorii față de persoanele cu nevoi speciale și față de minoritățile etnice;
 • declarații date de soțul/soția și copiii proprii ai solicitantului, din care să reiasă faptul că vor colabora cu familia biologică/adoptivă a copilului, că vor avea atitudine non-discriminatorie față de persoanele cu nevoi speciale și față de minoritățile etnice;

Nor de etichete