“Cel mai mare păcat faţă de semenii noştri nu este acela de a-i urî, ci de a fi indiferenţi…”

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială


        Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mediaş a fost înfiinţată conform O.U.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local şi a Hotărârii Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială.

        Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mediaş este o instituţie publică specializată, cu personalitate juridică, în subordinea Administraţiei Publice Locale, care acordă servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale de pe teritoriul municipiului Mediaş.

        Persoanele care beneficiază de serviciile amintite mai sus, sunt persoane cu nevoi medico-sociale, stabilite conform prevederilor legale în vigoare şi care, după caz, necesită supraveghere, asistare, îngrijire, tratament precum şi servicii de inserţie şi reinserţie socială.

        Beneficiarii serviciilor acordate de UAMS sunt persoane cu afecţiuni cronice care necesită permanent sau temporar îngrijire, tratament şi care din cauza unor motive de natură economică, psihică sau socială nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale şi să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.

        Evaluarea medico-socială a persoanelor cu nevoi sociale se face în unităţile sanitare cu paturi de către personalul medico-sanitar al acestor unităţi şi respectiv de către SBSAS din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale din care îşi au domiciliul persoanele respective.

        Internarea în unităţile sanitare cu paturi în vederea evaluării medicale, se efectuează în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

        Internarea în UAMS se face  în limita locurilor disponibile şi a resurselor financiare ale unităţii.

       Internarea în UAMS se face la recomandarea unităţilor sanitare sau la solicitarea persoanelor fizice ori juridice, în baza unei grile de evaluarea medico-socială a persoanei .

        Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mediaş este înfiinţată ca instituţie rezidenţială prin HCL nr. 120/2003 cu avizul MSF şi MAP.

        Cheltuielile curente şi de capital ale UAMS se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate din bugetul local. Subvenţiile de la bugetul local sunt acordate pentru asigurarea serviciilor sociale, cheltuieli de întreţinere, gospodărie, reparaţii, consolidări, dotări independente.

        Veniturile proprii ale Unitatăţii de Asistenţă Medico-Socială Mediaş se constituie din sume decontate de D.S.P., pe bază de contract încheiat cu aceasta pentru finanţarea cheltuielilor de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali din această unitate precum şi a cheltuielilor cu medicamentele şi materialele sanitare, conform prevederilor Regulamentului Cadru.

        Contribuţiile personale ale beneficiarilor serviciilor prestate, sau ale susţinătirolor legali ai acestora sunt aprobate în condiţiile legii prin hotărâri ale Consiliului Local Mediaş.

                Serviciile medicale şi de îngrijire asigurate în UAMS sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din Instrucţiunile 507/8.08.2003 de aplicare a normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială aprobate prin H.G. nr. 412, la acestea fiind adăugate serviciile recomandate la externarea din unităţile sanitare cu paturi cuprinse în biletele de ieşire, scrisori medicale, planuri de recuperare şi altele asemenea.

        Serviciile sociale de care pot beneficia persoanele internate în UAMS sunt următoarele:

–        asigurarea unui nivel maxim posibil de autonomie şi siguranţă;

–        asigurarea unor condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea;

–        asigurarea menţinerii capacităţii fizice şi intelectuale;

–        asigurarea consilierii şiş informării atât a asistaţilor cât şi a familiilor acestora privind problematica socială (probleme familiale, psihologice şi alte asemenea);

–        intervenţii pentru prevenirea şi combaterea instituţionalizării prelungite;

–        stimularea participării la viaţa socială;

–        facilitarea şi încurajarea legăturilor interumane inclusiv cu famliile proprii;

–        organizarea de activităţi psiho-sociale şi culturale;

–        identificarea mediilor în care poate fi internată persoana timp îndelungat.

Serviciile sociale amintate sunt asigurate de pesonalul specializat al UAMS.

Cu privire la serviciile de îngrijire şi protecţie pe care U.A.M.S. le oferă cetăţenilor municipiului nostru, făcând o retrospectivă, putem spune că încă de la primul beneficiar internat, personalul angajat în această unitate a încercat să amâne bătrâneţea şi boala, cât mai mult, înţelegând foarte bine ce înseamnă cenuşiul şi sinistrul patului de spital, unde au tratat şi îngrijit sute de oameni care au trăit la rândul lor experienţa declinului fizic, psihic, boala şi chiar iminenţa morţii.

Serviciile de asistenţă medicală şi socială acordate până în acest moment de Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mediaş, sunt percepute în primul rând de cei ce au beneficiat şi beneficiază în acest moment de ele, ca fiind de calitate şi efectuate de personal responsabil şi calificat.

      

      Acest gen de instituţie în municipiul nostru nu poate fi decât un mai bun adăugat la ansamblul asistenţei medicale, în condiţiile în care asistăm la alterarea din ce în ce mai gravă a stării de sănătate, boala ducând la sărăcie.

        Sperăm ca această instituţie să nu fie percepută în culori cenuşii şi sinistre, părere care încă mai persistă în rândul oamenilor, poate şi din acuza lipsei “culturii sociale” care a existat înainte de anul 1989.

           Prin înfiinţarea acestei unităţi s-au făcut paşi importanţi pentru ca problematica medico-socială de la nivelul municipiului nostru să fie rezolvată, ducând la o bună imagine în rândul cetăţenilor, faţă de instituţia care finanţează o astfel de activitate.

        Problematica medico-socială a reuşit iată, să fie rezolvată de administraţia publică locală nemaifiind necesar să fie plasată în regiunea din spate de culise a socialului, spaţiu care trebuia ascuns, cosmetizat pentru că realitatea lui a fost incomodă pentru cei mai mulţi care trebuie să fie conştienţi că oricât vor încerca să o ignore bătrâneţea şi boala sunt certitudini pe care ni le rezervă viitorul.

        Poate tocmai de aceea echipa care a pus bazele, a consolidat şi perfecţiont întreaga activitate medico-socială ce se desfăşoară în U.A.M.S. Mediaş, a fost nevoită să-şi facă reajustări cu privire la modul de a privi viaţa lor personală şi de a încerca să aibă puterea şi priceperea necesară de a-i face şi pe cei care sunt internaţi să trăiască în mijlocul ei privind înainte cu speranţa că vor reuşi prin munca lor de zi cu zi să le demonstreze că viaţa merită să fie trăită chiar şi numai ca spectacol: spectacolul lumii şi al propriului trecut.

Actele necesare pentru internare în U.A.M.S.

 

 • Cererea de solicitare a internării pe perioadă determinată. Cererea este completată de persoana care a solicitat asistarea în unitate sau, după caz, de aparţinătorul sau reprezentantul legal al acestuia, şi trebuie aprobată de directorul D.A.S. ;
 • Grila de evaluare medico – socială aprobată prin Ordinul al  M.S.F. şi M..M.S.S. nr. 491/180/2003,  completată pe partea medicală de către medicul specialist care a făcut recomandarea internării în unitate; medic din cadrul Spitalului Municipal Mediaş sau alte unităţi spitaliceşti;
 • Dispoziţia de curator, în cazul în care asistatul nu mai are  discernământ sau este lipsit de autonomie personală, copie buletin curator;
 • Declaraţia notarială în calitate de soţ/soţie, curator prin care se angajează să depună lunar venitul la biroul Contabilitate din cadrul D.A.S. Mediaş, reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate în unitate;
 • Certificat de handicap, dacă este cazul;
 • Copie xerox de pe actul de proprietate sau închiriere a locuinţei, sau adeverinţă emisă de primăria de domiciliu în acest sens. În adeverinţă se va specifica situaţia imobiliară pentru ultimii 3 ani; Extras C.F. actual;
 • Copii de pe hotărâri judecătoreşti, prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere în favoarea sau în obligaţia petentului – daca este cazul;
 • Adeverinţa de pământ (asistat), Primărie – biroul Agricol;
 • Adeverinţă de venit (asistat), Administraţia Financiară;
 • Documente si analize medicale ( bilet de ieşire din spital, aviz epidemiologic, TBC, VDRL);
 • Adeverinţă de la medicul de familie cu toate diagnosticele medicale;
 • Acte de stare civilă ( B.I. sau  C.I., certificat de naştere şi certificat de  căsătorie , certificat deces soţ/soţie, după caz);
 • Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent: decizie de pensionare, cupon de pensie actual, ajutoare sociale/speciale;


Criteriile de eligibilitate ale solicitanţilor sunt:

 • Persoanele vârstnice cu afecţiuni cronice dependente de serviciile medico – sociale;
 • Persoanele dependente medico – social fără aparţinători legali;
 • Persoanele dependente medico – social fără posibilitate materială de asigurare a întreţinerii;
 • Persoanele dependente medico – social care nu au posibilitatea de a beneficia de asistenta medico – sociala neinstituţionalizată;

 Lista funcțiilor și a veniturilor -UAMS

Reclame

Comments on: "Unitatea de Asistenţă Medico-Socială" (2)

 1. emanuela said:

  am dori si noi la nivelul comunei Gorbanesti,judetul Botosani sa infiintam o astfel de unitate medico-sociala .Ne ajutati cu un model de nota de fundamentare pentru necesitatea si oportunitate ?Va multumim!

 2. rodica said:

  DRAGA EMANUELA EU LUCREZ DE 11 ANI AN U A M S SI SUNT FERICITA CA EGZISTAM PENTRU CEI NEVOIASI . SA STI CA AM PORNITO DE JOS DARAM AVUT UN MENEGEREXTRAORDINAR SI A PUTUT SA ANFIINTEZE UNITATEA DARFARA SPRIJIN NU SE POATE .TREBUIE AN PRIMUL RAND O LOCATIE CORASPUNZATOARE SA SUPORTE PRIMARIA AJUTORUL DEANFINTARE ALESI OAMENI LOIALI SI CU INIMA SA FIE CU TINE ALATURI DE ACEASTA UNITATE SI MUNCA MULTA.DACAAI OAMENI SI ANTELEGEREAJUTOR DE LA IDILUL LOCALITATII AUNDELOCUIESTI MULT SUCCES SI FORTE SANATATE CA ESTEO REALIZARE FOARTE FRUMOASA SI O MANDRIE CA POTI AJUTA APROAPELE TAU BAFTA . RODICA MEDIAS

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Nor de etichete

%d blogeri au apreciat asta: